Visit Nicosia

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ INSTAGRAM – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ INSTAGRAM – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Περιφέρειας Λευκωσίας ί(εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») προκηρύσσει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας Instagram.

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ανάδειξη συνολικά ενός (1) νικητή σε (1) κλήρωση/κληρώσεις, στον οποίο η Διοργανώτρια θα απονείμει το δια παρόντος, υπό  όρο 14, προβλεπόμενο δώρο.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες»).

  

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 01/09/2021 έως και τις 30/09/2021 και ώρα 20:00 (εφεξής η «Διάρκεια»).

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1.    Kάνει like στο post του διαγωνισμού

2.    Follow @visitnicosia και @farmakasliving στο Instagram

3.    Κάνει tag 2 φίλους

 

6. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 

7. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 

8. Τα αρχεία που θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

 

9. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα περιλαμβάνει τις υποβληθείσες συμμετοχές των Συμμετεχόντων και από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νικητής του Διαγωνισμού.

 

10. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας, τη Δευτέρα 04/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ., παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 νικητής και τρεις (3) επιλαχόντες νικητές, οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το δώρο, με σειρά προτεραιότητας, είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του Νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή, είτε σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο του.

 

11. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη του Νικητή και των Αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 5 και 7 ανωτέρω και β) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί εντός της Διάρκειας, όπως ορίζεται στον όρο 4 ανωτέρω.

 

12. Δώρο Διαγωνισμού. Ο Νικητής του Διαγωνισμού θα κερδίσει τo παρακάτω δώρο (εφεξής το «Δώρο»):

Μία (1) διανυκτέρευση για 2 άτομα στο κατάλυμα Farmakas Living στον Φαρμακά. Η διανυκτέρευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31/3/2022 εξαιρουμένων των δημοσίων αργιών και δεδομένης της διαθεσιμότητας του δωματίου και σε προηγούμενη συνεννόηση με το κατάλυμα.

 

13. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ: Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στο Instagram στις 5 Οκτωβρίου 2021. Ο Νικητής, προκειμένου να κατοχυρώσει το Δώρο του, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανακοίνωσή του να αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας του (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνία) με μήνυμα στην σελίδα Visit Nicosia στο Instagram για την διαδικασία παραλαβής του δώρου του. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, ή αν ο Νικητής δεν ανταποκριθεί, θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει επίσης, τριών (3) ημερών να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία. Ο Νικητής ή/και Αναπληρωματικός για να παραλάβει το Δώρο του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και να υπογράψει για την παραλαβή του Δώρου του.

 

14. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, το δικαίωμα για παραλαβή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης του Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας.

 

15. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν απάντησαν στις κλήσεις της Διοργανώτριας προς τον τηλεφωνικό αριθμό που δήλωσαν ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  

16. ΕΥΘΥΝΗ: Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής ή/και οι Αναπληρωματικοί έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια, προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής ή/και οι Αναπληρωματικοί χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

  

17. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

 

18. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους όπως ενδεικτικά, έξοδα ταξιδιού/μετακίνησης ή έξοδα διαμονής ή και διατροφής τα οποία θα πρέπει να καλύψει ο Νικητής ή/και οι Αναπληρωματικοί, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

 

19. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες ή/και τον Νικητή, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον Διαγωνισμό.

  

20. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Κινητό Τηλέφωνο. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τον σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Νικητή ή/και Αναπληρωματικών βασίζεται στη συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@visitnicosia.com.cy . Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους του Νικητή ή/και Αναπληρωματικών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.

 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και του Νικητή ή/και Αναπληρωματικών θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια θα αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητή ή/και Αναπληρωματικών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της.

 

Κατ’ εξαίρεση, η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και του Νικητή ή/και Αναπληρωματικών στις  αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής. 

 

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και του Νικητή ή/και Αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητή ή/και Αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και κάθε περίπτωση θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός εάν Συμμετέχων έχει ρητά δηλώσει ότι επιθυμεί την αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων σε αυτόν από τη Διοργανώτρια, οπότε τα προσωπικά του δεδομένα θα τηρούνται μέχρι ανάκλησης της σχετικής συναίνεσής του, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@visitnicosia.com.cy.

 

Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματος τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

 

Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματα τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@visitnicosia.com.cy .Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Διοργανώτρια.

 

21. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

 

22. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό.

 

23. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των όρων χρήσης του VISIT NICOSIA μέσω social media και website και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης των social media και website και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης των social media και website.

 

24. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@visitnicosia.com.cy .

 

25. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια Επαρχίας Λευκωσίας.

 

26. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στα γραφεία της Διοργανώτριας, απ’ όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη.

 

Για τη Διοργανώτρια

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Κρίγγου

Let's keep in touch

Subscribe to our Newsletter